Tagged: Matan

Tiga Landasan Utama 0

Terjemah Al-Ushul Ats-Tsalatsah (Tiga Landasan Utama)

Menuntut Ilmu – Kitab al-Ushul ats-Tsalatsah atau yang dikenal di Indonesia sebagai Tiga Landasan Utama, adalah kitab aqidah yang ditulis oleh asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab ini berisi tiga pokok penting ajaran Islam...