Category: Aqidah

Tafsir Al-Muyassar: Isti'adzah dan Surat Al-Fatihah 0

Tafsir al-Muyassar: Isti’adzah dan Surat Al-Fatihah

Watch this video on YouTube Al-Isti’adzah: Memohon Perlindungan Aku berlindung kepada Allah dari syaithan yang terkutuk. Allah mensyariatkan bagi setiap pembaca al-Quran yang agung agar ia memohon perlindungan kepada Allah dari syaithan yang terkutuk....

Mengenal Qadariyyah dan Tokoh-tokohnya 0

Sekilas Tentang Qadariyyah dan Tokoh-tokohnya

Materi: Modul 1 Aqidah Pemateri: Dr. Bilal Phillips Live Session: Ustadz Ahmad Wahib Buku Panduan: Pokok-pokok Tauhid (Aqidah Islamiyyah), Dr. Bilal Phillips Syarah Kitab Tauhid, Dr. Bilal Phillips Pada buku “Pokok-pokok Tauhid (Aqidah Islamiyyah)” terdapat bahasan menarik...

Memahami Tauhid Sebuah Jalan Keselamatan 0

Memahami Tauhid, Sebuah Jalan Keselamatan

Materi: Modul 1 Aqidah Pemateri: Dr. Bilal Phillips Live Session: Ustadz Ahmad Wahib Buku Panduan: Pokok-pokok Tauhid (Aqidah Islamiyyah), Dr. Bilal Phillips Syarah Kitab Tauhid, Dr. Bilal Phillips Aqidah dalam makna syar’i mengacu pada...

Tujuh Prinsip Dakwah Tauhid 0

7 Prinsip Dasar dalam Dakwah Tauhid

Ada beberapa prinsip dasar terkait metode mendakwahkan tauhid, yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam berdakwah. Prinsip-prinsip ini adalah turunan dari prinsip besar “Tauhid sebagai prioritas utama dalam berdakwah”: Dakwah tauhid tidak boleh...

Tiga Landasan Utama 0

Terjemah Al-Ushul Ats-Tsalatsah (Tiga Landasan Utama)

Menuntut Ilmu – Kitab al-Ushul ats-Tsalatsah atau yang dikenal di Indonesia sebagai Tiga Landasan Utama, adalah kitab aqidah yang ditulis oleh asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab ini berisi tiga pokok penting ajaran Islam...